ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

อัตราค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2566 อ่านเพิ่มเติม “อัตราค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ”

อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ

เผยเเพร่เมื่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2566 อ่านเพิ่มเติม “อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ”